Tillverkningsnr 514 typ BB byggd som Bollsta ex Gunnar nu åter Bollsta

 

Lidwall & Söner AB levererade denna motorbogserare till Graningeverken AB i Bollsta, Bollstabruk den 11 november 1962. Längd 11,50 m. Bredd 3,50 m. Beräknad avsändningsvikt 10,9 ton . Deplacement 14,2 ton. Vid torrsättning med mobilkran 2011 var vikten 14,8 ton. Motorn var en TMD 96 B på 165 hkr som ännu gör god tjänst. Båten byggdes för inre fart.
Premiärtur.  Nr 514 visar upp sig.  Foto i Leksands lokalhistoriska arkiv aug 1970

Gunnar i skärgårdsisen 2012-12-15 Foto Owe Andersson

Nyss provkörd i Siljan och Österdalälven är Bollsta på väg till järnvägsstationen i Leksand den 1 november 1962 f.v.b till sin beställare i Bollsta Bruk
Foto från Leksands lokalhistoriska arkiv som ställde bilden till vårt förfogande.

Linjeritning av Sigvard Lidwall.

Såldes 1985 till Kramfors Dykarklubb som först kallade henne JUNGFRUN men som 1988 döpte om båten till COSTEAU. Köptes på hösten 1998 av Urban Wiklund, Älandsbro och omdöptes till ASK, men överfördes senare till Härnö Sjötaxi H/B och anges då vara "Passagerarbogsermotorbåt"!

Dåvarande ägaren bodde på en ö och brukade bland annat båten för isbrytning den tid då isarna varken bar eller brast. Uppgifter om båtens senare historia från Owe Andersson och Bengt Westin. På tugboatlars hemsida där det finns fler bilder på båten.

Gunnar skjutbogserar Foto Owe Andersson 2012-12-01

GUNNAR finns sedan 2006 i Roslagen och ägs av ett företag - AKKVA - som säljer och installerar avloppsanläggningar samt vattenrenare/avsaltningsanläggningar. Båtens ägare Owe Andersson berättar att båten går att köra med inbyggd kylvattentank och är en bra isbrytare. Propellern har aldrig haft timmerkorg.

Vi fick den 4 feb 2013 in fina bilder från Owe Andersson på AKKVA. Under januari 2013 såldes GUNNAR, som båten nu heter vidare till Sjöentrepenader AB på Södra Ingmarsö.
Owe skriver:

Hej Anders,

Här kommer bilder på Bollsta numera Gunnar, Lidwalls snyggaste bogserare. Båten köptes från Hernå sjötaxi HB och kördes nonstopp från Härnösand till Norrtälje en resa på 37 timmar.  Färden gick raka vägen över havet utan några större bekymmer. Första båten vi mötte var i Furusundsleden.

Båten namnändrades till Gunnar och har använts yrkesmässigt i bolaget AKKVA verksamhet med anläggande av  enskilda avlopp och avsaltningsanläggningar i Stockholms skärgård. Sedan en vecka tillbaka är båten såld till K. Lindberg Sjöentreprenad, Ingmarsö. I samband med försäljningen köptes sjötraktorn "Mora".

Hälsningar
Owe Andersson

 

Som de flesta av Lidwalls båtar provkördes även Bollsta i Österdalälven Båten gjorde 8,3 knop under de fart och dragprov som då företogs. Reklamblad fr 1963
I bakgrunden ses Tibble by Leksand.
Fotot från hösten 1962.

 

Reklambladet i sin helhet från 1963. fr Håkan Larssons samling

Bollsta i Bollsta
Foto: Bernt Fogelberg1963 från Sjöhistoriska Museets fotoarkiv

Bollsta vid fd. Lunde Varv. Foto Bengt Westin 1992 09 11. 

Bollsta vid Lunde Ådalen. Foto Bengt Westin 1992 12 30 .

En av Lidwalls snyggaste bogserare?! Foto från 1999 i red samling. 

Gunnar i skärgården.. Foto Owe Andersson 2012-10-13

Gunnar i arbete Foto Owe Andersson 2012-10-13.

Gunnar i arbete. Foto Owe Andersson 2012-11-23

Gunnar kommer att bytas mot sjötraktorn nr 781 Mora.
V
id hemmahamnen Foto Owe Andersson 2012-11-25 

Gunnar ex Bollsta i isen vid Södra Ingmarsö
Vilken frän båt! Foto Christer Samuelsson
2013-01-28.

Gunnar vid nya hemmahamnen på Södra Ingmarsö.
I bakgrunden nr 560 Siljan I :s första överbyggnad. Nu styrhytt på en självgående färja.
Foto Christer Samuelsson 2013-03-16


Sedan 10 Augusti 2015 äger Burmans Dykeri AB båten. Hon fick tillbaka namnet Bollsta och reggades i yrkesbåtregistret som SFC 5284. 

Nådens år 2016. Politikerna har slutligen bestämt sig för att bygga om den förfallna trafikapparat som kallas Slussen. elittrupper inkallas. Följaktligen kan Bollsta skådas vid byggplatsen i juli 2016. Red fotvandrade dit från redaktionsbyggnaden och fotograferade.

I arbete på Mälarsidan av den för tillfället stängda Karl-Johanslussen Foto red 2016 07 05

I arbete på Mälarsidan av den för tillfället stängda Karl-Johanslussen Foto red 2016 07 05

Blir säkert ett långjobb det här. Foto red 2016 09 20Nu på Saltsjösidan av Slussen  nymålad med Lidwallsvimpeln hissad. Foto red 2017 09 23


Bollsta slussar ut i Saltsjön efter att hämtat en arbetsflotte och en flyttank från Slussenbygget.
Foto Red 2019 02 12


Släpet mot modern bakgrund.
Foto Red 2019 02 12


Två Lidwallsbyggen som är i yrkesmässig fart här vid Slussenbygget. Nr 514 Bollsta och nr 633 Tuggis. Foto Christer Samuelsson 2019 02 15


Bollsta och nr 633 Tuggis bogserar Skanskas stora jackup-pråm under Slussenbygget på Saltsjösidan.
Foto Christer Samuelsson 2019 02 23

Tillbaks