Tillverkningsnr 514 typ BB byggd som Bollsta ex Gunnar nu åter Bollsta

 

Lidwall & Söner AB levererade denna motorbogserare till Graningeverken AB i Bollsta, Bollstabruk den 11 november 1962. Längd 11,50 m. Bredd 3,50 m. Beräknad avsändningsvikt 10,9 ton . Deplacement 14,2 ton. Vid torrsättning med mobilkran 2011 var vikten 14,8 ton. Motorn var en TMD 96 B på 165 hkr som ännu gör god tjänst. Båten byggdes för inre fart som BOLLSTA

Såldes 1985 till Kramfors Dykarklubb som först kallade henne JUNGFRUN men som 1988 döpte om båten till COSTEAU. Köptes på hösten 1998 av Urban Wiklund, Älandsbro och omdöptes till ASK, men överfördes senare till Härnö Sjötaxi H/B och anges då vara "Passagerarbogsermotorbåt"! Ägaren bodde på en ö och brukade bland annat båten för isbrytning den tid då isarna varken bar eller brast.

Båten såldes 2006 till Roslagen och ett företag - AKKVA - som sålde och installerade avloppsanläggningar samt vattenrenare/avsaltningsanläggningar. Båtens ägare Owe Andersson berättade att båten går att köra med inbyggd kylvattentank och är en bra isbrytare. Propellern saknade vid timmerkorg leveransen men på bilder från 2020 kan man se en modifiering - kraftiga skydd som tillkommit, säkert med tanke på isbrytning.  Owe skrev till hemsidan:

Hej Anders,

Här kommer bilder på Bollsta numera Gunnar, Lidwalls snyggaste bogserare. Båten köptes från Hernå sjötaxi HB och kördes nonstopp från Härnösand till Norrtälje en resa på 37 timmar. Färden gick raka vägen över havet utan några större bekymmer. Första båten vi mötte var i Furusundsleden. Båten namnändrades till Gunnar och har använts yrkesmässigt i bolaget AKKVA's verksamhet med anläggande av enskilda avlopp och avsaltningsanläggningar i Stockholms skärgård. Sedan en vecka tillbaka är båten såld till K. Lindberg Sjöentreprenad, Ingmarsö. I samband med försäljningen köptes sjötraktorn "Mora". Hälsningar Owe

 

I januari 2013 såldes GUNNAR vidare till Sjöentrepenader AB på Södra Ingmarsö. där blev hon inte långvarig. 10 Augusti 2015 köpte Burmans Dykeri AB båten och hon fick tillbaka namnet BOLLSTA samt reggades i yrkesbåtregistret som SFC 5284. I nådens år 2016 hade politikerna slutligen bestämt sig för att bygga om den förfallna trafikapparat som kallas Slussen. Elittrupper inkallas. Följaktligen kan Bollsta skådas vid byggplatsen sedan juli 2016. Red fotvandrade dit från redaktionsbyggnaden och fotograferade.

Redaktionen blev i dec 2020 inbjudna av Skanskas sjötransport ansvarige Jimmie Skogsberg att bese Slussenbygget och ta en tur med Bollsta. En helt igenom trevlig och angenäm upplevelse.

Premiärtur.  Nr 514 visar upp sig.  Foto i Leksands lokalhistoriska arkiv oktober 1962

Som de flesta av Lidwalls båtar provkördes även Bollsta i Österdalälven Båten gjorde 8,3 knop under de fart och dragprov som då företogs. Reklamblad fr 1963
I bakgrunden ses Tibble by Leksand. 
Fotot från hösten 1962.

Efter väl avklarad provtur hösten 1962. Här ses hon i de ursprungliga färgsättningen Foto Lidwallssidans samling

Nyss provkörd i Siljan och Österdalälven är Bollsta på väg till järnvägsstationen i Leksand den 1 november 1962 f.v.b till sin beställare i Bollsta Bruk.
Foto från Leksands lokalhistoriska arkiv som ställde bilden till vårt förfogande.

Om detta rapporterades i Svensk Sjöfarts Tidning nr 47 Foto Lars Berglöf

Bollsta i Bollsta Foto: Bernt Fogelberg 1963 i Sjöhistoriska Museets samling

Bollsta vid fd. Lunde Varv. Foto Bengt Westin 1992 09 11

Gunnar i skärgårdsisen  Foto Owe Andersson 2012 12 15

Gunnar skjutbogserar Foto Owe Andersson 2012 12 01

Gunnar i arbete Stockholms skärgård . Foto Owe Andersson 2012-11-23

Gunnar kommer att bytas mot sjötraktorn nr 781 Mora. Vid hemmahamnen Foto Owe Andersson 2012-11-25 

Gunnar vid nya hemmahamnen på Södra Ingmarsö. I bakgrunden nr 560 Siljan I :s första överbyggnad. Nu styrhytt på en självgående färja.
Foto Christer Samuelsson 2013-03-16

I arbete på Mälarsidan av den för tillfället stängda Karl-Johanslussen Hon hade enligt uppgift återfått namnet BOLLSTA. Foto red 2016 07 05

Blir säkert ett långjobb det här trodde red redan då. Burmans Dykeri äger båten som brukas av Skanska.
Skeppare och båtansvarig är Jimmie Skogsberg Foto red 2016 09 20

Nu på Saltsjösidan av Slussen  nymålad och med Lidwallsvimpeln hissad. Foto red 2017 09 23

Bollsta slussar ut i Saltsjön efter att hämtat en arbetsflotte och en flyttank från Slussenbygget.
Foto Red 2019 02 12

Släpet mot modern bakgrund. Foto Red 2019 02 12


Två Lidwallsbyggen som är i yrkesmässig fart här vid Slussenbygget. Nr 514 Bollsta och nr 633 Tuggis.
Foto Christer Samuelsson 2019 02 15

Bollsta och nr 633 Tuggis bogserar Skanskas stora jackup-pråm under Slussenbygget på Saltsjösidan.
Foto Christer Samuelsson 2019 02 23

Slussenbygget skulle denna dag enligt planen få leverans av "Guldbron" från Kina. Men bus på Biscaya gjorde att specialfartyget Zhen Hua 33 låg och tomgångskörde innanför Gibraltar.  Bollsta och en Mohögsbåt kunde ostörda ägna sig åt att rangera om en mudderpråm. Här på Hammarbykanalen till redaktionens outsägliga ögonfröjd. Foto red 2020 02 14

Den 12 mars kom då slutligen bron. Redaktören, som likt några tusen andra Stockholmare hade vägarna förbi
såg till sin stora förtjusning att både Burmans Dykeris Bollsta och sjötraktorn  633 Tuggis dök upp och innehade nyckeluppgifter i det historiska skedet. Updraget var bl.a att hjälpa ordningsmakten att hålla obehöriga fartyg på avstånd
Foto red 2020 03 12

Dagen därpå sänktes det kinesiska specialfartyget så att bron gick flott på sina pontoner. Fyra bogserare gjorde jobbet att lossa bron och förlytta den till Stadsgårdskajen i avvaktan på nästa fas.
Bollsta och Tuggis uppgift var att assistera med att hålla övrig sjöfart på avstånd samt transporter av manskap och tampar.
 Foto red 2020 03 13

Efter semestrarna 2020 försvann Bollsta från Slussenbygget. Kort därpå inkom uppgifter på Facebookgruppen. Hon skulle ur sjön och få en välförtjänt omvårdnad inför nya uppgifter.
Redaktionen gladdes med Burmans och Skanska som hade sysselsättning och höll tummarna för att ingen skulle få för sig att förändra hennes linjer!
Lägg märke till det stora rodret och propellern. Det utmanar rorgängaren var gång det ska backas
. Med vajerstyrning blir det stora krafter i nävarna.
Foto Jimmie Skogsberg 2020 09 24

Länge hade en tur med Bollsta varit en våt dröm för redaktionen.
Så en dag inbjöd båtens skeppare och beskyddare Jimmie Skogsberg oss till Skeppsbron.
Foto Red 2020 12 07

Vi kontrade givetvis med att överlämna en ny vimpel då den gamla gjort sitt efter tre års slit.
Foto Red 2020 12 07

Så en liten titt i maskinrummet där originalmaskinen ser till att det händer saker.
Tryck på bilden så startar Jimmie upp. Foto Red 2020 12 07

 

Redaktionen tar rodret. Tryck på bilden och åk med en bit Foto Red 2020 12 07

Åter välförtöjd tackade vi för oss.  Foto Red 2020 12 07

Bollsta jobbar vidare på Slussen Foto Red 2021 03 30


Efter att Slussenjobbet tog slut för Bollstas del, blev det arbete i Värtan,
Här bogseras en last rör för grundläggningsarbete vid
gamla saltkajen till en vikt av 150 ton.
Foto Anders Johansson 2023 04 15


Från andra hållet. Foto Anders Johansson 2023 04 15

Tillbaks