BVV 10 nr 11 

 

Lidwall & Söner AB levererade denna motorvarpbåt till Billerud AB 1947.  Längd 6,40 m. Bredd 2,20 m. Hon var troligen utrustad med en Seffle 10 hkr tändkulemotor typ S15 BF och ett varpspel av typen SM 7. Båten är en mycket tidig  BVV 10 med lågt fördäck, vågbrytare och dubbla luckor in till ruffen. Vidare är propelleraxelgenomförningen i aktern lika som på den första kända ritningen på BVV-10 båten från 1945. Inte ett rör som det blev senare utan som en svetsad rektangulär låda. Båten har inte haft någon tillverkningsskylt, det finns inga borrhål efter en skylt på skottet in till förruffen. Reds iakttagelser kring  tillverkningsskyltarna är att den första båten med sådan är BB 15 nr 18.

Vidare kännetecken är att det fanns en extra varpspelsrulle på SB sidan i aktern och att ratten under Rottneros tiden satt på BB:s sida  Båten har tydlig V-botten och pollare av rundjärn på akterdäcket. Från 1970-talet och framåt  användes båten växelsvis vid Rottneros bruk och i Fryken där virke förvarades. Okänt år byttes tändkulemotorn mot en Bolinder-Munktell 1051 på 11,5 hkr . Båten var klassad som reservbåten på Rottneros bruk fram till 1981 då BVV 10 nr 179 övertog den rollen

Båten försåldes våren 1983 genom anbud till två anställda vid bruket, Pär Mattsson och Svante Eriksson för 400 kr. Då var motorn och varpspelet borttagna och botten i dåligt skick.. BM motorn fanns i brukets förråd så sent som 2016 och varpspelet, det senaste som inte var ett Lidwallsspel återfanns efter några år på Rottneros skrotgård och skrotades troligen runt 1990.

Omkring 1991-92  såldes båten vidare till Henrik Pettersson i Ed. Där låg båten fram till 2005 då den inköptes  av Jan Nilsson som lät repararera och byta erfoderlig plåt i skrovet samt blästra och grundmåla detsamma. Därefter svalnade Jans intresse men båten fanns kvar och i troligen bättre skick än när den lämnade Rottneros.

I augusti 2022 fick red vetskap om att båten dessvärre skrotades i juni 2021 då familjen  Nilsson sålde gården där den låg.


  Första kända bilden på  nr 11. Två bokstäver och en siffra - är det vad som står på vågbrytaren ?
Eller är det bara skuggor ....
 Brobygge över Rottnan vid bruket 1969 sista året det flottades på sjön.  Foto från  Rottneros arkiv

Båten uppdragen för svetsning av botten vid Rottneros bruk. Foto Håkan Larsson Mars 1981

Just inköpt av Pär och Svante våren 1983. Notera rattens placering.  Foto Pär Mattsson

Status 2019 Fästhål för  extra varpspelsrulle på BB:s sidan  Foto P-O Andersson 2019 12 29

Redaktör  på Värmlandsspaning. En helt intakt tidig BVV 10 som skrotades redan året efter vårt besök. Foto 2020 03 19
 
Detaljer på en mycket tidig BVV 10 båt, Dubbla luckor till ruffen där tanken sitter. Foto red  2020 03 19Tankens placering under fördäcket fanns på alla BVV 10 båtar med kulmotor pga att motorn fodrar självfall. Foto red  2020 03 19

 
Vågbrytare med lågt fördäck och pollare nr 612. Foto red  2020 03 19


Bultade pollare på akterdäcket

Skicket var klart räddningsbart. Foto red  2020 03 19Motljus. En påminnelse om alltings förgänglighet....
Foto red  2020 03 19Tillbaks