Tillverkningsnr 179 typ BVV 10 hette Varpbåt 10


Lidwall & Söner AB levererade detta motorvarpbåtsskrov till Fryksdalens Flottningsförening  den 28 augusti  1952. Båten hade sittruff och skvättbord. Längd 6,40 m. Bredd 2,20 m. Hon bestyckades med en äldre Sefflemotor typ 17 BF med tillhörande varpspel.  Motorn hade tillvnr 2799 och  gav 10 hkr vid 550 v/m. Den var byggd så tidigt som 1932. Kulmotorn och varpspelet hade flyttats över från föreningens Varpeka  nr 1 som skrotades före 1953 års säsong

Båtens såldes till Värmlands Förenade Skogsägare 1964 och kom att brukas på Tossebergs Sågverk vid Stöpafors invid Fryken. Under tiden vid sågen byttes den ålderstigna Sefflemotorn ut mot en heldiesel typ Bolinder Munktell 1052. Spelet ersattes av en bogserpåle med krok. Fram till att sågverket blev totaltförstört vid en brand 1980 brukades båten för timmerhanteringen runt sågen. Dessa uppgifter baserar sig på Håkan Larssons kartläggning av Fryksdalens Flottningsförenings båtar.

1981 överfördes båten till Rottneros bruk där den ersatte deras första BVV 10 som  fallit för åldersstrecket och sålts per anbud till två anställda för  400 kr  utan motor

På Rottneros blev nr 179 reservbåt till deras ordinarie BV 12 nr 281 men försågs med en isplog då båten brukades året runt. Isplogen  var inte helt lyckad men fick ändå sitta kvar på båten hela tiden den användes på bruket. Runt 2003 såldes båten till en anställd, även denna gång per anbud och utan motor. Köparen sålde båten vidare till Gräsmark 2009 .Där monterades in en Volvomotor typ B 23.  Red kan med hjälp av Pär Mattssons fina spaningsarbete konstatera att ännu en av de seglivade BVV 10 båtarna överlevt till våra dagar.

I januari 2020 fick vi ett glädjande besked från Pär som inte kunde låta båten ligga och fördärvas. Han blev erbjuden att inhandla båten, tog ett beslut om detta  och gick sig ut i skogen för att röja många års nedfallen vegetation. Efter tömning av vatten upp till relingen framträdde en tämligen välbevarad BVV -10. I juni 2020 blev båten transporterad hem till den nya ägaren och därefter ordentligt rengjord.
VB 10 En tydligt lapp från förr. Foto Pär Mattsson 2019 12 28

Vid sjön Rottnen. Foto Pär Mattsson 2019 12 28


Otäckt men pepitarutig.  Foto Pär Mattsson 2019 12 28Tömd på vatten och vegitaion men tät och fin. Foto Pär Mattsson 202001 26Redaktionen på ute spaning. Torrlagd och i hyfsat bruksskick, Foto Red 2020 03 19Iskniven tillkom vid Rottneros bruk  men var  inte till någon nytta. Snarare motsatsen.
Pär berättar att  båten var en dålig isbrytare och ville gärna gå upp på isen.
Inte roligt  när timmerbuntarna kom emot akterifrån och båten låg med aktern lågt.
Då gällde det att vara snabb i tanken som båtförare.  
Foto Red 2020 03 19Insidan upptorkad.
Foto Red 2020 03 19


Ett icke så lyckat expriment  Foto Red 2020 03 19

Efter ett mycket slitsamt arbete att befria båten från år av hindrande vegitation är hon nu hemma på gården.
Foto genom Pär Mattson 2020 06 26

Rengjord och tät. Alla konsoller till bänkarna bevarade. Foto genom Pär Mattson 2020 06 27  

Det ses tydligt att hon varit i timret men tät är hon. Foto genom Pär Mattson 2020 06 26

Långväggarna för den kommande maskinen är kvar liksom propeller och axel Foto genom Pär Mattson 2020 06 27

Tillbaks