Tillverkningsnr 179 typ BVV 10 hette Varpbåt 10


Lidwall & Söner AB levererade detta motorvarpbåts skrov till Fryksdalens Flottningsförening  den 28 augusti  1952. Båten hade sittruff och skvättbord. Längd 6,40 m. Bredd 2,20 m. Hon bestyckades med en äldre Sefflemotor typ 17 BF med tillhörande varpspel.  Motorn hade tillv nr 2799 och  gav 10 hkr vid 550 v/m.Den var byggd så tidigt som 1932. Kulmotorn och varpspelet hade flyttats över från föreningens Varpeka  nr 1 som skrotades före 1953 års säsong

Båtens såldes till Värmlands Förenade Skogsägare 1964 och kom att brukas på Tossebergs Sågverk vid Stöpafors invid Fryken. Under tiden vid sågen byttes den ålderstigna Sefflemotorn ut mot en heldiesel typ Bolinder Munktell 1052. Spelet ersattes av en bogserpåle med krok. Fram till att sågverket blev totaltförstört vid en brand 1980 brukades båten för timmerhanteringen runt sågen. Dessa uppgifter baserar sig på Håkan Larssons kartläggning av Fryksdalens Flottningsförenings båtar.

1981 överfördes båten till Rottneros bruk där den ersatte deras första BVV 10 nr 66, som  fallit för åldersstrecket och sålts per anbud till två anställda för hela 400 kr, dock utan motor

På Rottneros blev nr 179 reservbåt till deras ordinarie BV 12 nr 281 men försågs med en isplog då båten brukades året runt. Isplogen  var inte helt lyckad men fick ändå sitta kvar på båten hela tiden den användes på bruket. Runt 2003 såldes båten till en anställd, även denna gång per anbud och utan motor. Köparen sålde båten vidare till Gräsmark 2009.Där monterades in en Volvomotor typ B 23. Hur som kan red med hjälp av Pär Mattssons fina spaningsarbete konstatera att ännu en av de seglivade BVV 10 båtarna överlevt till våra dagar.


Foto Pär Mattsson 2019 12 28


Foto Pär Mattsson 2019 12 28


Foto Pär Mattsson 2019 12 28


Tillbaks