Tillverkningsnr 608 typ BVV 5 vid Sågen Paddan kallades Lillis nu heter hon Tunaberg

Lidwall & Söner levererade denna motorvarpbåt till Tunabergs Trävaru AB i Nyköping den 24 november 1966. Båten brukades vid företagets såg i Buskhyttan. Längd 5,9 m. Bredd 2,0 m. Båten byggdes i 5 mm plåt och motorn var en Lister på 7 hkr som monterades av kunden. Denna båt har notchade spant och invändig hjärtstock.  På tillverkningskortet står att båten har fallande stäv och är 20 cm längre än standardmodellen. Vidare har båten vågbrytare, indraget roder och saknar skvättbord.  Vi kunde först inte identifiera denna båt, men en jämförelse mellan bilderna och de unika detaljerna på tillverkningskortet gör att red. kunde fastslå att det är frågan om tillvnr. 608.

Vi visste som sagt inget om båtens historia eller hur den användes av Tunabergs Trävaru AB eller Skanska som ägde båten 2001.
Men vintern 2016 - 17 återfanns en bild från 1972 tagen vid sågen i Buskhyttan där båten gick och vi ser den i full auktion med timmerbuntar i bakgrunden. I tillverkningskortet finns ingen anteckning om att båten skulle vara utrustad med varpspel men genom Nils Öbergs försorg har red. kommit i kontakt med Jonny E. och Bernt K. som båda som körde båten delar av den tid de jobbade åt Tunabergs Trävaru AB. Båda herrarna bekräftar att båten hade ett spel och att motorn var en Lister som startades med vev. Man dekomprimerade motorn genom att öppna ventiler på toppen, veva och stänga ventilerna varvid motorn startade. Kunde vara lite besvärligt på vintern minst sagt Båda herrarna berättar vidare att de tror sig komma ihåg att ratten satt på sidan redan på den tiden och var av typiskt Lidwallssnitt med träpinnar. Bernt kommer ihåg att båten kallades Paddan reda på 1960 -talet. Den brukades året runt och hade till uppgift att dra in det buntade timmret från buntverket till sågens intagsrännor Det fanns ca 20 st olika typer av buntar som byggde på sågvirkets kvalitéer och dimentioner.

Större delen av timmret kom från Mälardalen och drogs då av större bogserbåtar till Bergön där det magasinerades. En större båt med hytt ex Lossen I, kallades här Röde Orm, från Ljusnans Woxnans FF inköptes 1968 för att dra in virket från Bergön till sågen. Även den båten har Lidwallsanknytning då den hade byggts om i Leksand 1965 och försetts med en typisk lidwallshytt och en BM motor. Här vid sågen kallades den Röde Orm

Tunabergs Trävaru AB hade redan 1956 beställt en BVV5 av Lidwalls som hade tillverkningsnr 310. En inte alltför äventyrlig gissning är att den yngre efterträdaren övertog företrädarens varpspel. Det kom att ske även vid sågen i Linghed då deras BVV 5 båt förnyades.

Sågen hade under 1950–60 talet ett stort mudderverk av paternostertyp som under 1970-talet låg sjunket vid sågen. Det hade använts tillsammans med två mudderpråmar till att hålla djupet i farleden in till sågverket då större fartyg lastade vid sågens kajer. När mudderverket havererat försågs en av de två mudderpråmarna  med en HIAB-kran för muddring av all bark som lossnade då sågtimret förvarades i vattnet och för att ta upp sjunktimmer. På bilden från 1972 ses nr 608 dra detta ekipage.

I mitten av 1970 talet bytte sågen bort nr 608 Tunaberg mot en traktorbåt som även den kallades Paddan. Troligen ägdes sågen i Buskhyttan då av Igelstaverken i Södertälje men det ger ingen ledtråd vart Tunaberg försvann och varifrån traktorbåten kom. Efterforskningarna fortsätter…

Paddan / Tunaberg i bogsertagen vid Buskhyttans Såg.Det är sol men is i vattnet Foto genom Jonny Eklöv mars 1975.

Så är hon åter i fart. Tunaberg i Leksand på Österdalälven Foto Christer Samuelsson 2015 08 01

Ny på jobbet januari 1967 Till höger knuffar Nr 608 Paddan timmerbunt Bild från nätet och Buskhyttans Hembyggds förening.

Lossen I senare Röde Orm Byggd 1945 på Jerved mek verkstad - ombyggd av Lidwalls 1965 - och såld från Ljusnans Woxna FF 1968 til Byskhyttan. Det var den båten som håll viken isfri och drog in timmerbuntarna från Bergön til sågens närhet reprofoto Red från Bernt Fogelbergs foto i SSHM stockholm

Från en vanlig dag på jobbet. Nr 608 drar mudderkranen vid sågviken i Buskhyttan. Foto genom Urban Sondell från 1972

Den gamla ljusgröna färgen som ses på bilderna nedan tyder på att den en gång tillhört Skanska. Och vid en titt bland reds. gamla papperskort fanns båten fotad 2001 03 27 i maskinlöst tillstånd i Stora Vika på ett av Skanskas upplag.

Skanskas förråd, Stora Vika. Ser kort och tjock ut men det är samma båt. Vågbrytaren intakt foto red 2001 03 27 .

Båten ägdes efter Skanska av en bryggbyggar och entrepenadfirma med säte i Nynäshamn. De rustade upp båten och installerade en luftkylt Listermotor. Dock blev båten åter till salu i nov 2011 .

Samma båt i Nynäshamn. Nu såld av Skanska och rustad med bla ny maskin. Foto red i maj 2004.

På Muskö Foto Marcus Busch 2011 10 27

Pollare på fördäck. På Muskö Foto Marcus Busch 2011 10 27

Åter till salu i början av 2014 köptes hon av Urban Sondell och kommer därför att få Dalälvens vatten under kölen.
Foto Urban Sondell april 2014

 

Urban skrev om båtköpet:

- Hej nu har jag köpt båten "Lillis"! Självklart så kommer jag att byta namnet till något ursprungligare, antingen till "Tunaberg" dit den var levererad en gång, eller om den hade ett namn när den gick där. Jag får väl fråga någon hembygdsförening där. Nu söker jag en lämplig ratt till denna, kanske ett mindre varpspel om det kan finnas, även om just denna verkade vara levererad utan, men rulle på akterdäcket finns där lina kan tänkas löpa ut. Finns det någon som har en Lidwalls-skylt vore det ju pricken över i:et, helst ostämplad då? Undrar vad för propeller som kan vara lämplig till min BM?

Som ni kan se av nedanstående bilder har de flesta problemen fått sin lösning efterhand som renoveringen fortskridit. Urban är mycket rutinerad restaurerare av gamla grejor med ett antal veterantraktorer, stenkrossar och stationära tändkulemotorer på meritlistan och i garaget. Roligt att se honom i farten med en Lidwallsbåt tycker red!

 

På väg mot Borlänge och Dalälven. foto Urban Sondell 2014 05 07

I Sondell Verkens bockkran. Foto Urban Sondell 2014 10 31

Inomhus för att fortsätta arbetet med Tunaberg. En svår harmynthet åtgärdad. Snyggt plastikjobb av fotografen Urban Sondell 2015 01 01

Även rullen i aktern är nu reparerad och klar för rullning. Foto Urban Sondell 2015 01 01

Som ni ser så går arbetet hela tiden åt rätt håll och som ni vet " från botten finns bara en väg och det är upp " Ett visdomsord från herr Lundell. Foto Urban Sondell 2015 01 10

Motorn med knutkorsen på plats. Foto Urban Sondell 2015 02 15

Motorinstallationen klar. Styrning, avgasdragning, durkar mm återstår. Urban har hittat fem olika färger som båten varit målad med under årens lopp. Foto Urban Sondell 2015 03 09

Den spellöse blev spelberoende på äldre dar. Foto Urban Sondell 2015 04 09

Slutjobbet på Tunaberg. Foto Urban Sondell 2015 05 02

Efter mycket arbete ser båten ut så här hängande i Sondell Verkens bockkran för bottenmålning. Nu återstår i stort bara sjösättning för Tunaberg. Foto Urban Sondell 2015 07 22

Så var det dags på sjösättning och absolut första turen på Lidwallsbåtens dag 2015. Här tillsammans med systerbåten BVB 5 nr 259 Klacken som det återstår en "del" jobb på innan hon flyter lika fint som Tunaberg. Foto Red 2015 08 01

Så i och iväg. En nöjd Urban vid ratten, en sugen Sven Åke Blomqvist som kuttersmycke Foto Red 2015 08 01

Tunaberg sladdar loss inför den hänförda publiken Foto Red 2015 08 01

Nästa tur med nya passagerare och vimpeln hissad. Red gläds över att vi fick vara med om premiären i Leksand och att allt förlöpte så väl.
Foto Red 2015 08 01

Efter att debuterat på Lidwallsdagen i Leksand har Tunaberg nu hittat hem till Ängesgårdarna Foto Urban Sondell 2015 08 20

Det blir lusttur på lusttur i fina augustikvällar. Foto Urban Sondell 2015 08 20

Balder och Tunaberg vid hemmahamnen. Foto Urban Sondell 2015 08 20

Då Tunaberg nu mera har ett helt slutet kylsystem behöver inte Urban ta hänsyn till temperaturen i omgivningen. I slutet av 2015 och början 2016 provar Urban Tunabergs isbrytaregenskaper, Foto Urban Sondell

Full fart i snöglopet på Dalälven. Foto Urban Sondell december 2015

Rangering av fruset vatten på Dalälven. Foto Urban Sondell december 2015

En kall Tunaberg på Dalälven. Foto Urban Sondell januari 2015

Här kommer några bilder från Karin och Urbans tur på Strömsholms Kanal 2016

Vi mötte Tunaberg med redaktionsbåten BVV 4 nr 232 vid slussen i Surahammar och gick tillsammans söderut mot Hallstahammar. Här ses Surahammars Bruk i bakgrunden när vi lämnat kanalen och går ut på Östersjön. Foto red 2016 06 26

På kanalen nedströms Surahammar . Foto red 2016 06 26

Redaktionsbåten blir omkörd . foto red 2016 06 26

Slussning i Ålsätra, foto red 2016 06 26

Ordentlig höjdskillnad. foto red 2016 06 26

Allt har ett slut och även 2016 år Lidwallssäsong!! Dags att att upp Tunaberg, Foto Urban Sondell 2016 12 11

2017

Tidigt i sjön är Tunaberg. Foto Urban Sondell 2017 04 20

I juli befor Karin och Urban Kinda Kanal. En mycket fin farled. Foto Urban Sondell 2017 07 18

Med siktet inställt på Sturefors Slott. Foto Urban Sondell 2017 07 18

2018

Åter i Dalälven. Så blir det picknick ombord vid iskanten. foto Urban Sondell 2018 04 18

Hösttur i fint väder. Foto Urban Sondell 2018 09 22

2020Tunaberg sjösatt inför 2020 års säsong. Foto Urban Sondell 2020 03 21

2021

Aprilväder. Sol dagen innan sjösättningen. Nu snöväder Foto Foto Urban Sondell 2021 04 12

Tva flottningsbåtar på denna bild: Tunaberg som pensionist medan Gimmen är hemma i Mora och flyttas efter behov. Hon ägs av Svenska Tungdykarkammaren som jobbar på med en skyddsvall mm ovanför Ängesgårdarna. Foto Urban Sondell 2021 04 12

Sjösättning är förestående i Dalälven.  Foto Urban Sondell 2022 03 21

Vid Hemmabryggan i Ängesgårdarna.  Foto Urban Sondell 2022 04 18

Efter en lång säsong i Dalälven var Tunaberg ute på årets sista tur.
Foto Urban Sondell 2022 11 28
Så var det färdigåkt för detta år. Åtta månader i sjön.  Foto Urban Sondell 2022 11 28


Tunaberg sjösatt och klar för 2023.  Foto Urban Sondell 2023 04 10
Vi tar tacksamt emot alla tips om denna båts tidiga historia och äventyr. Kontakta Webbmaster

Tillbaks