En Kanaltur 12-13 juni 2022

 

En dröm gick i uppfyllelse -att få åka på Hjälmare kanal i trevliga vänners lag med gamla flottningsbåtar. Deltagande båtar var i nummerordning: nr 232 Fina Lina, nr 259 Klacken , nr 271 Grova Grålle och nr 707 Alänsia. Redan i januari / februari 2022 tog vi kontakt med Sluss Janne - legedarisk företädare för kanalen. Vi diskuterade möjliga sjösättningsplatser och Janne föreslog ett besök Viboö Camping i Hjälmaren, relativt närma kanalinfarten. Tanken var att åka så mycket kanal som möjligt utan att slussa mer en gång vid Notholmen.

Vi gjorde en studieresa till Viboö, mätte vattendjup och brygglängder. Efter diskussion kom redaktionen fram till att det var fullt möjligt att sjösätta våra relativt tunga plåtbåtar här och vi talade med styrelselsen för campingen. De gillade tanken och att vi var välkomna att sjösätta mot en relativ blygsam slipavgift. Tomas och Lena kom direkt från Stockholm med Alänsia och övriga - Åsa, Pia, Maja, Ann-Britt, Tony, Lasse, Mats och Anders - från Siljanstrakten. En liten karavan som tog en kaffe och glasspaus i Kolsva.

Vi kom till Viboö runt kl 10,30 som tänkt var, sjösatte, startade upp och begav oss mot Notholmen. Där mötte Sluss Janne upp och slussade in oss i kanalen. Efter en broöppning kom vi in i en sprängda Bergskanalen och tog natthamn före slussen som leder ned till Hjälmare Dockan. Sluss Janne tog oss med på en tur med hans stora flotte till de sjöar som omger kanalen. Vi gjorde ett stopp och grillade innan vi tog bilen till övernattning på Arboga stadshotell. Dagen efter åkte vi tillbaka denna vackra kanalsträcka til upptagning Viboö där vi träffade människor som tom var uppväxta på en större Lidwallsbåt

En fantastisk helg som blev ännu bättre än vad redaktionen hade kunat föreställa sig. Stort Tack till Sluss Janne för ditt engagemang och generositet!

 

Förberedelser! Klacken snyggas till.

Vi passerar Ludvika.

Glass- och kaffestop i Kolsva.

De glassas allmänt i Kolsva.

Blåsigt men väl sjösatta i Viboö.

Ut på Hjälmaren och in mot farleden till Kanalen.

Blåsigt på Hjälmaren men inte på något sätt oövervinnligt för våra små flottningsbåtar.

Ut på Hjälmaren, Viboö akterut och vi är på väg mot Kanalen med stort K.

Nu går vi troligen mot ett rekord av Lidwallsbåtar på Hjälmare kanal.

Sluss Janne tar emot oss i Notholmens Sluss.

Alänsia i Notholmens Sluss.

Dagens nivåskillnad är ca 10 cm.

Kanal omgiven av ekar.

Troligen första gången Klacken får broöppning.

Det tätnar och smalnar av.

Dikdalber från 50 talet då det flottades stora mängde timmer i kanalen.

Vi går mot den sprängda bergskanalen.

Här har vi den.

Nattkvarter ovanför Hjälmare Docka.

Sluss Janne vår guide och välgörare.

Grillen är tänd.

Dag två vänder vi åter mot Hjälmaren.

Här blir vi omkörda.

Fina Lina upp.

Också Klacken på vagnen.

Elsa Andersson fik i Norberg besöktes och så var det slut för dennna gång. Fotografer var alla inblandade besättningar.

 

Tillbaks