Lidwallsbåtens dag den 5 augusti 2023


Det var åter tid att avnjuta Lidwallsbåtens Dag vid kajen i Leksand. Utdelning av K- märkning av tre Lidwallsbåtar stod på programmet. Likaså 150 årsdiplom från Sveriges Ångbåts Förening -SÅF- till ångfartyget Insjön I, byggt vid Eriksbergs Mekaniska Verkstad 1873

Dagen inleddes med hoppfullt, halvsoligt väder men snart skulle en långvarig regnperiod inledas och den började just när Carolina Matts och Fredrik Blomsqvist delade ut  K-märkningsskyltarna till de tre Lidwallsbåtarna  BVV10 nr 94 Nätran, BVV10 nr 142 Fabbe och  BVV4 nr 293 VB13.  Ett välbesökt arrangemang blev snabbt tämligen folktomt  och det traditionella grillknytiset blev riktigt blött.

Tre Lidwallsbåtar deltog för första gången, Våra småbogserare BVB nr 468 Forssjö Bruk och nr 687 Martin samt BVV10 nr 299 Bruno som numer är hemmahörande i Vikarbyn.

Alla bilder i detta reportage är tagna av Ann-Britt och Lasse Gudmudson och redaktionen.



Före regnet var det Lidwallssidans mest välbesökta arrangemang hittills, Tryck på bilden så kommer ett bildspel att starta


Högtidlig utdelning från Engelbrekts styrhytt. Sjöhistoriskas Karolina och Fredrik.


Skarorna glesnade snabbt när regnet tog fart. Fr v. VB 13 Fabbe och Nätran.


Men om vi börjar från början. Ann-Britt på väg till kajen Leksand med Fina Lina


Gustaf Wasa, Untra och vid kajen Simson


Mats Norell med Alida, ett långväga besök. Alida är vanligtvis arbetsbåt  på sjön Väsman


Diplomutdelning på Nordstjärnans brygga från Engelbrekt. Vid hennes sida ligger Insjön I och Erik.


Ett ännu mer långväga besök. K-märkningskandidaten Nätran från Alnön,Sunsvall


Lidwalls produktion gick  från flottningsbåtar, som vår egen  Sigvard till fritidsbåtar som Lisa 


Kajen uppfylld av Lidwallsbåtar, Sjöräddningen och Dalarnas Båtförbund.


Lars-Erik Lind blåste in K-märkningsutdelningen från ångf Engelbrekt


Dagens mest kvalificerade besättning, Helena, Marcus och Bengt, bogserbåtsskeppare till vardags


Lena och Tomas med Alänsia var även de långväga gäster från Stockholm.


Vi knöt ihop säcken vid grillen efter lite båtkörning på Österdalälven.


Så här ser det ut när redaktionen kallar till grillknytis


Samlig vid grillen innan  regnet dramatiskt  släckte alla lågor


Tryck på bilden så ser ni vad som hände strax efter att bilden togs.



Tillbaks