Tillverkningsnr 663 Traktorbåt typ 1 Monitor 

Lidwall & Söner AB levererade denna traktorbåt till Statens Skogsindustrier, Valåsens Sågverk i Karlskoga den 12 februari 1971. Längd 5,3 m. Bredd 2,6 m. Byggd i 6 mm plåt. Originalmaskinen var av typ Bedford typ  220 M, motor nr 2671/ pl 1259  på 46 hkr med ett Twin Disc-backslag  Båten var försedd med prejdon med hydrauliskt dubbelverkande lyft och levererades med plåthytt som skulle isoleras av kunden. Hytten var försedd med en Bosch kupevärmare och vindrutetorkare. Båten var försedd med 2 st pollare men hade ingen bogserkrok. Vikt var ca 3 400 kg. Vår vetskap om båten grundar sig på tillverkningskortet och bilder från Lidwalls arkiv. Vi antar att bilderna togs i samband med leveransen den 11 Feb 1971 då båten ser ut att vara  helt nymålad.
Sannolikt första dan på jobbet  Foto i Leksands lokalhistorika arkiv 1971 02 11


På baksidan av båtens leveransdokumentet finns trevligt nog ovanligt många anteckningar:

11 02 1971 Leveransprov.  Vid fri fart varvar motorn 1650 v/m. Mot påle 1350v/m. Trimmet bra.Styrhytt av pressenning bättre ur ljudsynpunkt, möjligen gör plåthytten båten mer upptung. Propeller i största laget men på grund av tidsbrist ingen åtgärd.

18 03 1971 Kundens prov med propeller 735 x 560.  Vid fri fart varvar motorn 1600 v/m. Mot kaj 1400 v/m. Vibrationerna minskat avsevärt, Nästan försvunnit

11 08 1971 Ny propeller Vid fri fart varvar motorn 2250 v/m. Mot kaj 1950 v/m. Kunden  klagar på vibrationer

Oktober 1971 monteras maskinen på gummikuddar

Vidare öden för oss ännu okända.

 

Ett kall eller en kall plats att stå på ? Valåsens Sågverk  Foto i Leksands lokalhistorika arkiv 1971 02 11

Observera den stora tillverkningsskylten på BB sidan av styrhytten. Foto i Leksands lokalhistorika arkiv 1971 02 11


Tillbaka