Tillverkningsnr 111 typ BVV 10 kallades Motoreka BV 3

 

 

Lidwall & Söner AB levererade denna motorvarpbåt till Storsjön - Övre Indalsälvens Flottningsförening i Dvärsätt den 10 Februari 1951. Längd 6,50 m. Bredd 2,20 m. I original Seffle 10 hkr tändkulemotor typ S15 BF med motornummer 7338 och ett varpspel typ SM 7 för 8 mm lina. Båten byggdes med sk. skvättbord, en förhöjning av friborden som senare kom att bli mer eller mindre standard. Einar Persson på verkstaden gjorde slutmonteringen.

Båten användes bland annat för landrensning av Storsjöns stränder. Motorn är den samma än idag. Båten köptes 1968 av nuvarande ägaren Kurt Aron i Hackås direkt från Storsjön Övre Indalsälvens Flottningsförening. Kurt är medlem i den välkända tändkulemotorföreningen Järngänget i Hackås som renoverar kulmotorer. Båten användes flitigt fram till 1980 talet men har senare kommit i andra hand men fanns kvar hos Kurt i originalskick .

 

Med Storsjön I och Öring på Storsjö . Foto Bernt Fogelberg 1965 07 02 i Sjöhistoriskas fotoarkiv, Stockholm.

Dvärslätt? Flottningsföreningens varv. OBS det påsvetsade slitröret i stäven. Ett bra sätt att fastställa båtens identitet Foto Bernt Fogelberg 1965 09 21 Sjöhistoriskas fotoarkiv, Stockholm.

Två BVV 10 båtar nr 78 och nr 111. I bakgrunden Storsjön 2, Frej och Öring alla båtarna på bilden tillhörde Storsjön- Övre Indalsälvens FF. Foto flottningsinspektorn Hjalmar Franzéns genom Magnus Blixt

Det syns på det förhöjda fördäcket att nr 111 levt ett hårt liv i flottningen. Foto Kurt Aron 2011-11-07

På båtens tillverkningsskylt står nr 111 men motornummret på Sefflen är 7339. Vad är rätt och vad är fel kan man undra. Kanske blandade man bort cylindrarna i samband med någon renovering I vilket fall så är båda båtarna som levererades till Storsjön, Övre Indalsälvens Flottningsförening nu upphittade. Foto Kurt Aron 2011-11-07

Båten är sannolikt ombyggd av Storsjön, Övre Indalsälvens Flottningsförening. Timmerburen runt propellern ser inte ut att vara original. Hålet i akterstäven, för att kunna dra ut propelleraxeln, är inte heller det original och det står inget om hel rulle i aktern som båten har. Foto Kurt Aron 2011-11-07

Sefflemotorn var försedd med varpspelskoppning. Foto Kurt Aron 2011-11-07

Ja, visst står det 7339. Foto Kurt Aron 2011-11-07

 

 
 

Tillbaks