Tillverkningsnr 111 typ BVV 10 kallades Storsjöns I motoreka BV 3

 

Lidwall & Söner AB levererade denna motorvarpbåt till Storsjön- Övre Indalsälvens Flottningsförening i Dvärsätt den 7 Februari 1951. Längd 6,40 m. Bredd 2,20 m. I original Seffle 10 hkr tändkulemotor typ S15 BF med motornummer 7339 och ett varpspel typ SM 7 för 8 mm lina. Båten byggdes med sk. skvättbord, en förhöjning av friborden som senare kom att bli mer eller mindre standard. Hugo Hemming på verkstaden gjorde slutmonteringen.

Med Storsjön I och Öring på Storsjön 1965 07 02. Foto Bernt Fogelberg samling i Sjöhistoriskas fotoarkiv, Stockholm.

1965 09 21. Dvärslätt ? OBS det påsvetsade slitröret i stäven. Foto Bernt Fogelberg samling i Sjöhistoriskas fotoarkiv, Stockholm.

 

Det syns på det förhöjda fördäcket att nr 110 levt ett hårt liv i flottningen. Foto Kurt Aron 2011-11-07

 

 

På båtens tillverkningsskylt står nr 111 men motornummret på Sefflen är 7339. Vad är rätt och vad är fel kan man undra. Kanske blandade man bort cylindrarna i samband med någon renovering I vilket fall så är båda båtarna som levererades till Storsjön, Övre Indalsälvens Flottningsförening nu upphittade. Foto Kurt Aron 2011-11-07

 

Båten användes bland annat för landrensning av Storsjöns stränder. Då gick den tillsammans med den större båten Storsjön I. Motorn är den samma än idag. Båten köptes 1968 av nuvarande ägaren Kurt Aron i Hackås direkt från Storsjön, Övre Indalsälvens Flottningsförening. Kurt är medlem i den välkända tändkulemotorföreningen Järngänget i Hackås som renoverar kulmotorer. Båten användes flitigt fram till 1980 talet men har senare kommit i andra hand men finns kvar hos Kurt i originalskick . Här nedan visas leveransdokumentet från Lidwalls.

 

 

 

 

Båten är sannolikt ombyggd av Storsjön, Övre Indalsälvens Flottningsförening. Timmerburen runt propellern ser inte ut att vara original. Hålet i akterstäven, för att kunna dra ut propelleraxeln, är inte heller det original och det står inget om hel rulle i aktern som båten har. Foto Kurt Aron 2011-11-07

Sefflemotorn Foto Kurt Aron 2011-11-07

 

Ja, visst står det 7339. Red är helt övertygad om att denna båt åter kommer att plöja Storsjöns vatten. Foto Kurt Aron 2011-11-07

 

Storsjön I

Storsjön I i Oxelösund juli 2007 . Denna båt som byggdes som en av tre timmerbogserare, Storsjön I - III av Mohögs Mekaniska Verkstad i Sundsvall 1940 för sjöflottningen på Storsjön. Längd 12,5 meter bredd 3,5 m . Båtarna hade ett originellt utseende Längst förut fanns en skans för 4 man och ett kök . Styrhytten upphöjd långt akterut. Var från början försedd med en stor tändkulemotor. Flottningen upphörde 1969. Runt 1976 kom båten ned till Stockholm och visade då tydliga spår av en lång tids uppläggning. Kulmotorn lyftes ur båten på Mälarvarvet. Senare byggdes den ursprunliga raka stäven om till dagens sluttande. Nu har båten varit fritidsbåt med detta utseende som bilden nedan visar i minst 25 år.

 

 

Storsjön i Oxelösund 7 juli 2007 foto Red.

 

Tillbaks