Tillverkningsnr 112 typ BVV 10

 

Lidwall & Söner AB levererade denna motorvarpbåt till AB M. L. Wittboldt i Älgå i Jössefors  den 12 Februari 1951. Längd 6,40 m. Bredd 2,20 m. I original Seffle 10 hkr tändkulemotor typ S15 BF med motornummer 7343 och ett varpspel typ SM 7 för 8 mm lina. Båten byggdes i 1951 år utförande med  skvättbord.


Tillverkningsskylten. Foto Peter Johansson 2019 01 10 

Peter Johansson hade redan 2016  efterlyst ett plåtskrov på vår Facebook sida till en Seffle kulmotor han hade köpt. I januari 2019  hittade han  vad han  sökte i Dals Ed på ett nedlagt sågverk. Företaget som beställde båten, AB M. L. Wittboldt, bedrev trä och sågverksamhet i Göteborg  1947 men hade även ett sågverk vid sjön Stora Lee som har förbindelse med Dalslands kanal. När det var slut med virkesförvaringen i sjön runt 1982 togs båten upp och sattes in i ett av sågens magasin  Där fanns den när sågen sålde båten till ett sjunktimmerbärgningsföretag som började bygga om den till utombordsmotordrift. En stor plåthytt började byggas på sidan om båten  Rodet togs bort och akterdäcket modifierades. Spelet och kulmotorn försvann, vart okänt.

Av dessa planer blev intet. Efter att sågverket lades med runt 1990 sålde lokalen till en lokal entrepenör som använde lokalenför husvagns och bätförvaring vintertid. Båten blev kvar nästan bortglömd och den fylldes med div bråte som gamla grillar och trasiga campingstolar. Peter uppmärksammade plåtbåten men visste inte fabrikatet förän skylten med det kända fabrikatet framträdde.

I januari 2019 flyttade Peter hem båten som i första hand kommer att bli entrepenadbåt i Peters tungbärgarföretag. Motor är ännu inte bestämd men redaktionen  kommer att följa renoveringen med största intresse. Att ytterligare en BVV 10 återfunnits noterar  redaktionen med påtaglig glädje.

Tillbaks