Tillverkningsnr 112 typ BVV 10 heter Dals Ed

 

Lidwall & Söner AB levererade denna motorvarpbåt till AB M. L. Wittboldt i Älgå  Jössefors  den 12 Februari 1951. Längd 6,40 m. Bredd 2,20 m. I original Seffle 10 hkr tändkulemotor typ S15 BF med motornummer 7343 och ett varpspel typ SM 7 för 8 mm lina. Båten byggdes i 1951 års utförande med  skvättbord.


I fint plåtskick efter 30 år i träda. Foto Peter Johansson 2019 01 17


Tillverkningsskylten. Foto Peter Johansson 2019 01 10


Peter Johansson hade redan 2016 efterlyst ett plåtskrov på vår Facebooksida till en Seffle kulmotor han hade köpt.
I januari 2019 hittade han vad han  sökte i Dals Ed på ett nedlagt sågverk. Företaget som beställde båten, AB M. L. Wittboldt, bedrev trä och sågverksamhet i Göteborg  1947 men hade även sågverk vid sjön Stora Le som har förbindelse med Dalslands kanal. Vid leveransen gick båten vid företagets sågverk i Älgå för att vid okänd tidpunkt bli flyttad till sågen i Dals Ed. När det var slut med virkesförvaringen i sjön runt 1982 togs båten upp och sattes in i ett av sågens torkhus. Där fanns den när sågen sålde båten till ett sjunktimmerbärgningsföretag som började bygga om den till utombordardrift. En stor plåthytt började även byggas på sidan av båten  Rodet togs bort och akterdäcket modifierades. Spelet och kulmotorn försvann, vart okänt.

Av dessa sjunktimmerplaner blev intet. Efter att sågverket lades med runt 1990 såldes lokalen till en lokal entrenpenör som använde den för husvagns- och båtförvaring vintertid. Båten följde med i affären. Runt 2010  sjösattes båten för att brukas som pråm av Dals Eds båtklubb.när de skulle göra iordning sin klubbholme  Då fraktades sand och div byggmaterial ut till ön men därefter har den inte brukats  Båten blev kvar nästan bortglömd och den fylldes med div bråte som gamla grillar och trasiga campingstolar. Peter uppmärksammade plåtbåten men visste inte fabrikatet förrän skylten med det kända fabrikatet framträdde.

I januari 2019 blev båtinköpet verklighet och Peter kunde flytta hem båten, som i första hand kommer att bli entrepenadbåt i Peters tungbärgarföretag.Så bärgar man inte det ena så får man bärga det andra! Motor är ännu inte bestämd men redaktionen  följde renoveringen med största intresse. Att ytterligare en BVV 10 återfunnits och att ännu en lovande ung man blivit Lidwallsbåtägere noterades av redaktionen med påtaglig glädje. Båten har fått namnet DALS ED.


Tillverkningskortet Reds arkiv.
Skylten sitter kvar = enklare identifiering. Foto Peter Johansson 2019 01 17

Uttag för utbordare, akterdäcket sänkt, trissorna för styrvajern bortskurna men rundjärn pollaren kvar på SB sidan.
 Foto Peter Johansson 2019 01 17

Hylsör och glandertätning kvar. Underlättar väsentligt.  Red vet, inget man hittar på Biltema direkt.
Foto Peter Johansson 2019 01 17

I-balkarna för motor och spel borttagna men bottenventil och kyl- och länsledningarna från Sefflemotorn kvar.
Foto Peter Johansson 2019 01 17
Rullar för att dra upp sjunktimmer på. Foto Peter Johansson 2019 01 17

Ses också tydligt här. Men trots den tänkta timmerhanteringen är bänkarna kvar, inte dumt alls.

Hundarna markerar för fynd! Foto Peter Johansson 2019 01 17


Dags att återställa formerna  På väg till en smed.  Foto Peter Johansson 2019 06 08

  Aktern skall återställas. Påbyggda rullar ska bort mm.  Foto Peter Johansson 2019 06 08

Tillbaks