Sommaren 2018 med  LINA

Äntligen sjösättning efter normal ompyssling, lite sent kan tyckas. Men Lina levererade och redaktionen gladdes. En bra ramp och den samkörda redaktionen har båten i sjön och gångklar på ca 2 min. Foto red 2017 07 03


 Lina har hittat sin plats. Representarar de små flottningsbåtarna vid Flottistbrygan i Övermo. Foto red 2018 07 04Vi gör en liten uppdatering av lacken på Wintervarvet inför Karlstadresan Foto red 2018 07 09Och företar en ordentlig testkörning med Alfred vid rodret.  foto red 2018 07 11Så är vi då i Karlstad och Skoghall för flottningsbåtsträffen där. Hedersgäst Lina är Christian  Lunden, son till KFF.s sista flottchef. 
Foto red 2018 07 14
NU är vi på väg igen. Denna gång för att segla under de broar vi vanligtvis åker uppepå
när redaktionen titt som tätt kör masrallyt Stockholm - Leksand  Foto red 2018 08 08
Första sjösättning vid Grådö.  Tidigare en liten DFF-depå med slip för mindre flottningsbåtar. Nu båtklubb med fin ramp.
Foto red 2018 08 08Under gamla men ombyggda Grådöbron Foto red 2018 08 08Rak kurs mot den nya högbron. Foto red 2018 08 08Allt förlöpte väl. Här rampen från sjösidan. Foto red 2018 08 08Nya Grådöbron fotad nedströms Grådö. Foto red 2018 08 08Termos, åkdon och mackor. Glad i hatten. Nu mot nästa RV 70-brounderfart vid Brunnbäck  söder om Avesta
Foto red 2018 08 08Efter Brunnbäcksbron tog vi en expedition nedströms älven Foto red 2018 08 08
Och uppströms på älven Foto red 2018 08 08
Alltid lika intressant att studera människornas bosättningar
Foto red 2018 08 08


Krylbo beach Foto red 2018 08 08

Tillbaka