Sommaren 2018 med  LINA

Äntligen. Sjösättning efter normal ompyssling, lite sent kan tyckas. Men Lina levererade och redaktionen gladdes. En bra ramp och den samkörda redaktionen har båten i sjön och gångklar på ca 2 min.   Foto red 2017 07 03


 Lina har hittat sin plats.Illustrerar en liten flottningsbåt vid Flottistbrygan i Övermo. Foto red 2018 07 04

Tillbaka