Tillverknings nr 319 typ BVV 10 Varpbåt 13 senare Antistress

Lidwall & Söner AB levererade denna motorvarpbåt till Frykdalens Flottningsförening i Torsby den 31 Januari 1957. Längd 6,40 m. Bredd 2,20 m. I orginal en Seffle 15 hkr tändkulemotor typ S17 BFV med motornummer 9410 och ett varpspel typ SM7 för 8 mm lina. Båten är en sen BVV 10 som redan från början utrustades med en 15 hkr Sefflemotor. Vikten var beräknad till 2230 kg. Båten fick inte något inventarie nummer hos FFF varför vi kan anta att beställningen gick genom FFF, men att det redan från början var ett närstående sågverk som skulle ha båten

Redaktören med vänner besökte den sevärda och trevliga båtdagen i Sunne 2007. Man kunde ta en tur med ångfartyget Freja och bese både kultändare på land och i båtar samt denna typiska BVV-10 båt  utrustad med skvättbord. Nu när vi fått fler bilder på båten från Göran Eriksson såg vi att det var en sent byggt exemplar av typen BVV-10. Vi kunde även genom motornummret på båtens nuvarande Listerdiesel konstatera att den var från 1974 och vi drar slutsatsen att den installerades för att båten skulle kunna köra även under den kalla årstiden då motorn är luftkyld. I samband med motorinstallationen försvann säkerligen varpspelet och båten brukades som en ren bogserbåt. I aktern är varpspelsrullen borttagen och ersatt av ett järn för bogsertrossen på samma sätt som hos BVV 10 nr 335 Andra detaljer som gjort att vi tror oss kunna identifiera båten med stor säkerhet är bredden på den ursprungliga motorbädden som är anpassad för en 15 hkr Sefflemotor. och att spanten är notchade. Det var en nyhet på BVV -10 båtar från tillverknings nr 263

 

 

Typiskt BVV 10 skrov och buckligt av framfart i timmer. Från Båtdagen i Sunne Foto Red. juli 2007

Här har spelrullen suttit en gång. Foto Red. juli 2007

Båten har en luftkyld tre cylindrig Listermotor . Foto Red. juli 2007

En man och en båt i Sunne. Foto Red. juli 2007

Här backar hon ut från Sunne, ångslupen Smulan i bakgrunden . Foto Red. juli 2007

Vid Frykens strand. Foto Göran Eriksson sept 2015.

Har ser vi en modernt formad BVV 10-för. Foto Göran Eriksson sept 2015.

Den luftkylda 3 cylindriga Listermotorn och notchade spant. OBS bogserkroken i bildens högra sida. Foto Göran Eriksson sept 2015.

Fryken och en av alla BVV-10 som finns där. Foto Göran Eriksson sept 2015

44,25 hkr vid 2200 varv/ minut. Byggd -74 om vi lyckats knäcka britternas kod rätt. Foto Göran Eriksson sept 2015

Så har ser den sista versionen, modell 54, av de spantbyggda BVV 10 båtarna ut under VL. Foto Göran Eriksson sept 2015

 

Tillbaks