Tillverkningsnr 422 BVV 10 L3 senare Ärokitta

Lidwall & Söner AB levererade denna varpbåt med tillverkningsnummer 422 till Stora Kopparberg Bergslag AB den 1 april 1960. Längd 6,1 m. bredd 2,3 m., Originalmaskinen var en Seffle tändkula av typ S15 BFV nr 9907. Vikt 2 000 kg. Denna båt levererades samtidigt med nr 420 och nr 421. Båtarna var av den senare versionen av typen BVV10, spantlös och med en kraftig avvisarlist som stringerplåt.

Trots att båtarna leverades så sent som 1960 försågs de med tändkulemotorer. De beställdes för att hand om timmer som låg efter stränderna på den 1960 nyskapade Trägsletdammen i övre delen av Österdalälven. Hos STORA hette denna båt L3. Namnet syftar troligen på Landrensningsbåt 3. Båten ägdes av STORA men drevs av Dalälvarnas Flottningsförening (DFF). I december 1961 försågs båten någon form av belysning, vilket tyder på att den även användes under årets mörka perioder.

L 1, 2, eller 3 i auktion på Trängsletldammen. Bild från Tomas Johanssons samling

När flottningen upphörde 1972 såldes båten till Mora. Varpspelet togs bort och båten vidaresåldes för att användas som fritidsbåt på Orsasjön under namnet Ärokitta. Namnet syftar på en liten holme i den sjön. Nu har den legat upplagd många år. Kulmotorn förvaras inomhus.

Ärokitta. Foto Tomas Johansson 2007.

Ärokitta. Foto Tomas Johansson 2007.

Ärokitta. Foto Tomas Johansson 2007.

Ärokitta. Foto Tomas Johansson 2007.

Tillbaka