Tillverkningsnr 48 typ BVV 10 Varpbåt 6

 

Lidwall & Söner AB levererade denna motorvarpbåt till Fryksdals Flottningsförening den 18 mars 1949. Längd 6,40 m. Bredd 2,20 m. Seffle 10 hkr tändkulemotor Typ S15 BF med motornummer 6458. Första driftsår 1949.

Från Håkan Larsson kom följande uppgifter Noterat inköpspris: 7.200:– Båten användes mestadels i Aspsjön. Såldes rätt omgående till VFS (Värmlands Förenade Skogsägare) Hannäs enligt bevarade noteringar. Enligt en annan anteckning skulle båten ha sålts till VFS:s sågverk Hällsbäck (norr om Säffle). Därefter slutade Håkan Larssons spår efter VARPBÅT 6.

Som ni kan läsa nedan dök hon dock upp vintern 2017-18, först som okänd men efter en del pusslande säkert identifierad. Och dessutom räddad från skrotdöden!

 

Detta är ett rätt kladdigt leverensdokument på nr 48. Senare blev dessa dokument betydligt mer uppstyrda. Vi kan dock läsa att båten beställdes av FFF, övertogs av VFS och att spelet togs bort 18 maj 1966. Reds Samling

I vila eller väntan. Foto Ulf Eklund 2017 12 03

Redaktionen fick 2017 en fråga via nätet om Sefflemotordelar. Det var Ulf Eklund som letade efter en tändtorn till sin 10 hkr Seffle av typen S15 som sitter i en fin träbåt i Vänern. Samtidigt nämnde Ulf att hans granne har ett båtskrov stående på tomten sedan mer än 20 år tillbaka. En tidigare ägare av fastigheten hade förvärvat skrovet av en lokal bryggbyggare. Den personen hade brukat båten som pråm och Ulf trodde sig se att det var ett BVV 10-skrov om än med igensatt hylsrör och borttaget förligt skott.

Någar dagar senare fick vi bilder och kunde genast konstatera att Ulf  hade helt rätt.

Båten på Ulfs bilder har så kallad sittruff - dvs förhöjt fördäck. Den nymodigheten infördes på BVV10-båtarna från och med tillverkningsnr 43 som är Fryksdalens FF:s VARPBÅT 4. 
Denvar  av den tidiga  skrovmodellen  som BVV 10 båtarna hade fram till 1953. Svag V- botten med en nästan rak stäv där inte A-stråkets plåt går upp i fören. Det gör A-stråkets plåt på båtar byggda efter 1953.

Det gick inte heller att se några spår efter skvättbord, alltså förhöjning av friborden med ca 15 cm. Båten  borde därför ha ett tillverkningsnr mellan nummer 48  - 100. Skarndäcken har tillkommit och en sarg runt om har svetsats på. Den har troligen hållit en överbyggnad av trä eller träskivor på plats. Motorn har från början setat för om midskepps som brukligt är på BVV 10 båtar med varpspel. Senare har motorn flyttats akteröver. Det kan man se på att kyl- och länsvattengenomföringen finns i två uppsättningar och på det aktre sitter rören kvar. Tyder på att varpspelet tagits bort och motorn flyttats akteröver så att båten blivit en ren bogserare,

Spaningen gick vidare med hypotesen att båten torde vara någon av de som hade sitt ursprung i Värmland eller Dalsland. Troliga kandidater  i  december  2017 var nr 48 VARPBÅT 6,   nr 49, nr 64 eller nr 91

Den andra april 2018 besökte redaktionen Frändefors för att ta en titt på vår Okända 91 i hopp om att kunna få fram mer detaljer om båten. Det nya vi kunde konstatera är att på fördäck har funnits en pollare av typen  618. Det visar hålbilden på fördäcket. Båtens första färg är den vanliga mellangrå som båtarna levererades med. Rätt snart har båten målats i skogsgrön färg vilket skulle tyda på att det är en båt som tillhört FFF . Runt fören är plåten dubblad, troligen gjort  medan båten har haft egen drivlina. Vi såg även att skrovet var i dåligt skick. Teoretiskt  skulle det gå att återställa båten men då den p.g.a det dåliga skicket var full av is kunde vi inte få  någon uppfattning om bottenplåtens status. Det gick att se spår av räcket på fördäcket  liksom i akten. Helt klart att båten byggts om i olika omgångar.

1. Spelet är borttaget och motorn har flyttats bakåt

2 Båten har heldäckats med durkplåt ca 25 cm från relings kanten

3. Däcket har skurits bort och skandäcket har svetsats på relingslisten. Ett plattjärn har fästs runt om  som hållit en  överbyggnad i typ plyfaskivor

4. Överbyggnaden har rivits och hylsröret har pluggats

Red gissade på att båten är BVV 10  nr 48 VARPBÅT 6 Spår efter en 618-pollare på fördäcket? Foto Ulf Eklund 2017 12 03De två plåtlapparna på SB sidan.. Foto Ulf Eklund 2017 12 03


Påbyggt skarndäck och kant att fästa överbyggnaden i.
Foto Ulf Eklund  20171203


Red på grönbete. Hälsar just på vår meddelare Ulf Eklund. Handslag men inte på någon affär. Tyvärr. Foto Lasse Gudmundsson 2018 04 02

En titt akterut. Foto red 2018 04 02

Rodret förstorat, akterstäven försedd med bultförband och och färgen verkar bekant
Typiskt värmlänskt maner.
Foto red 2018 04 02

Vi lämnade Frändefors med blandad känslor, det var en Lidwallsbåt, vi var identiteten på spåret. Båten måste undan och ingen i expeditionen kände sig utvald att rädda henne.
Vi publicerade reportaget här på hemsidan och i vår Facebookgrupp. Det tog skruv! Matts Rickardsson kände sig manad, säkert inspirerad av Insjöbröderna Daniels stordåd i industrikulturbevarandets tjänst! Redan i slutet av april 2018 var hon räddad per trailer till Siljansbygden! Strax var redaktionen på plats,  nagelfor det rengjorda skrovet och kunde fastslå hypotesen att det var tillverkningsnr 48 VARPBÅT 6! Ledtrådar var bl.a fästena för akterpollarna som satt på akterdäcket och inte på insidan av bordläggningen vilket tyder på en mycket tidig båt. Den delbara akterstäven tydde på KFF eller FFF som på så sätt ville förenkla propellerbyten.

Reds spaning väckte intresse i Siljansbygden och i slutet av april var båten på väg. Foto Lars Daniels 2018 04 27

Fotostopp efter vägen. Foto Lars Daniels 2018 04 27

Avlastning i Insjön. Ny välgörare är Matts Rickardsson. Foto Lars Daniels 2018 04 27

Ordentligt tvättad framstår BVV-10 båtens fina linjespel. Nu enklare att undersöka. Detaljer avslöjas.
Foto red  2018 05 07

Hålbilden på fördäcket passar fint på pollaren nr 618  Foto red  2018 05 07

Levererad som grå men rätt snart mossgrön som i aktern. En akterstäv som varit delbar. En detalj som vi känner från FFF's och KFF's båtar Foto red  2018 05 07

Tillbaks