Tillverkningsnr 52 typ BVV 10 LUSPEN

Lidwall & Söner AB levererade denna motorvarpbåt till Statens Skogvesen Helgeland skogsförvaltning Mosjöen Koppans Station den 9 april 1949. Längd 6,40 m. Bredd 2,20 m. Båten var redan från början utrustad med en Seffle tändkulemotor typ S15 BF på 10 hkr med motornumer 6456 , Spelet var av typen SM 7 Det finns inget tillverkningskort bevarat i arkivet men men båten var av standard modell.


Timmerbogsering från Rösvassholmen hösten 2007 Foto  Halle Heggli 

Det är nyblivne lidwallsbåtägaren Terje Nygard ( nr 337 )som tipsade oss om båten  Han var på kurs i granskapet och frågade om det fanns några flottarbåter i närheten, Så visade sig vara fallet och ytterligare en  lidwallsbåt av typen BVV 10 kan räknas till de bevarades skara. Båten ägs ännu av Statskog i Norge och har varit i timmersläpnings svängen så sent som 2008. Skogskonsult Halle Heggli,  som verkar på platsen, har sänt oss bilder från 2007 där Luspen är i full verksamhet. Han berättar vidare  att motorn startas vart år då det även framgent kan komma att finnas behov av båten.


Halle skriver

Etter hva jeg har fått opplyst kom båten til Unkervatn ( Hattfjelldal ) i 1949. Den ble brukt der for tömmerflötningen gjennom Unkervatn fram till 1968 da flötningen i ned til Mosjön opphörte.Den lå i hus ved Unkervatn fram till 1983. Da fikk den overbygg og ble flyttet till Rösvatn for å slepe tömmer over fra Rösvassholmen, Se bilder

Med vennlig hilsen

Halle Heggli
Fjällnära timmersläpning 2007. Foto Halle Heggli Motorn är densamma och startas varje år
Foto Halle Heggli  2018 09 07
Tillverkningsskylen och den lokala agentens dito. Foto Halle Heggli  2018 09 07Ett ordentligt lass. Ombord på båten finns lokaljournalisten Alf Westerbekkmo. Foto Halle Heggli Fjällnära 
Foto Halle Heggli Det  är traktor som gjort jobbet på ön Kontraster mellan gammalt och nytt.
Foto Halle Heggli Spelet typ SM 7 med blank vajer
Foto Halle Heggli  2018 09 18Årets uppstart av Sefflemotorn Tryck på bilden så startar Knut Björknes  LUSPEN:s motor.
Foto Halle Heggli  2018 09 18

 Tillbaks