Ökänd 103 typ Ferrina 90   Heter Junts II


Lidwalls Verkstads AB levererade denna båt som halvfabrikat ? / Skrov ? / Nyckelfärdig ? till Okänd kund .Okänt år   Längd 9,00 m. bredd 2,75

Vi fick känndom om denna båt genom att den i juni 2019 blev till salu på Blocket.
Vi tog omedelbart kontakt med säljaren Stefan L i Fagersta som agerade för sin svärfar Matti S men vi hade då inga uppgifter som kunde leda till en identifiering. Båten är byggd med akterruff som orginal, vi kände omedelbart igen Sigvard Lidwalls handstil.  Säljaren hade ägt båten 10 år och den fanns 2010 i Enköping.  Motorn är en Chrysler V8 bensin  som startades 2018 och skall då ha gått bra. Båten hade legat på land 10 år. En tvättäkta Ferrina 90. Frågan var bara vilken? Foto Stefan Lange juni 2019Avtäkt för presentationsbilder. Foto Stefan Lange juni 2019Styrplatsen. Ratten ser bekant ut  Foto Stefan Lange juni 2019Foto Stefan Lange juni 2019

Båten gav redaktionen ingen ro varför vi tog omvägen förbi Fagersta för att leta ledtrådar den 16 juni 2019. Ritningen återfanns och den bar mycket riktigt Sigvards signatur. Vi kunde fastslå att den var fabriksbyggd med akterruffen och att inredningen gjorts av proffs. Skicket uppvisade som säljaren påpekat viss handpåläggning. Men definitivt räddningsbart.
Men inga ledtrådar om tillverkningsnummer den dagen heller.Ritningen med eldragningen inritad.  S.L för Sigvard Lidwall foto red 2019 06 16
Lay Out som Lidwalls egen LISA nr 637 men med glasdörr in till ägarhytten. 
foto red 2019 06 16Intressant inredningsdetalj som vi med kännedom om Farbror Sigges attityd till rusdrycker
med säkerhet tillskriver annan konstruktör.
Foto red 2019 06 16

Tillbaks