Okänd BV 5 nr 85 heter JIM


Lidwall & Söner ABlevererade denna båt till okänd kund. Längd 5,7 m. Bredd 2,10. 2017 var motorn en Albindiesel med gener från Perkins.
Längden vid fyndtillfället uppmätt till 5,8 efter modifiering av aktern.
Alla kända tecken på Lidwallsbygge finns på plats, byggsätt, pollare, tanklock, styrning etc.

Red på spaning. Foto Jim Svensson 2017 08 21

Red hittade båten på Mälaröarnas Båtvarv i samband med inspektion av framstegen i S/S Tomtens reparation.Varvet har haft henne som arbetsbåt, inköpt från Lars Persson i början av 2000-talet. Lars hade köpt den av bogserbåten URAX ägare Ulf Nilsson Södertälje som i sin tur köpt Lidwallsbåten av Skanska vid deras dåvarande förråd i St Vika. Vi tor att vi då är någonstans runt 1997.
Båten är en sen variant av BV 5 med notchade spant. Båtens gula färg ger ingen ledtråd om ursprunget då Mälaröarnas Båtvarv själva målat om henne med en lämplig färgskvätt man hade tillgänglig. Sedan varvet införskaffat en större bogserbåt 2009 hade båten legat i malpåse, väl bevarad. Uppläggningen inbjöd inte till närmare undersökning av arkeologiska lämningar efter motor- eller spelfästen. Men med en lång arm och bra kamera lyckades den vige redaktören med nedanst. artbestämning.

Fördäck med originalpollare och tanklock

Bekanta linjer foto red 2017 08 21

 En liten påbyggd sarg, många stora ändamålsenliga pollare har tillkommit. Men styrvajern går i omisskänliga rör.
foto red 2017 08 21


Hög igenkänningsfaktor foto red 2017 08 21


Tuffa tag, ratten ersatt av vev i armeringsjärn. Rattstolpen är original Lidwalls

Efter åratal i malpåse kom vi en solig höstdag i september 2019 på Jim Svensson med att på att sjösätta! Vad stod på?

Sedan den till redaktionen närstående familjen Lövris (ägare till nr 206 GERDT) förkastat den första tanken på en styrpulpetbåt i styren för lokala fisketurer började de se sig om efter en liten året-runtbåt i plåt. Efter en omtumlande provtur i september 2019 med redaktionens nr 259 Klacken fick vi frågan om BVV 5-båtar till salu i skapligt skick. Efter lite rundvandring på hårddisken framkom ett möjligt objekt. Den för oss Okända nr 85. Kontakt togs med Jim på Mälaröarnas Båtvarv och det visade sig att båten ev. var till salu. Efter ca 30 minuters betänketid  från Jims sida var det klart för affär. Båten sjösattes på varvet, var oerhört tät men motorn var inte riktigt med på noterna. Hur som blev det affär och den 27 sept 2019 var båten åter på väg mot fostervattnet och Siljan.  Nytt namn blev JIM efter sin forne beskyddareSjösatt på Färingsö. Foto Jim Svensson 2019 09 17Sjösatt på Färingsö. Foto Jim Svensson 2019 09 17

Någonting stort på gång. Redaktionsfotografen Christer Samuelsson smyger efter kameravinklar. Foto red 2019 09 28Och detta är vad han fångar in. Fina flygande former. 
Foto Christer Samuelsson 2019 09 28Inte var dag en välhållen BVB 5.a kommer ut ur garderoben vilket väcker berättigat intresse!
Foto Christer Samuelsson 2019 09 28

Kerstin och Johan mer än nöjda efter okulärbesiktningen.
De hade bara sett båten på denna hemsida innan.
Foto red 2019 09 28


Rykten och last surrar. Foto red 2019 09 28


I dagsljus uppdagas en detalj till forskningens fromma. Det indragna rodret är inte original.
Aktern har förlängts i efterhand.
Foto red 2019 09 28Åter i Leksandsbyggden ! 
Foto red 2019 09 29

Knappt hade båten landat i Häradsbygden förrän den andra redaktionshalvan var på plats med måttband och hököga.
Hon har sannolikt haft Sefflemotor och bogserkrok. Notchade spant och utanpåliggande roder.
Kandidatlistan krympte svårt vid dessa upptäckter.
Foto red 2019 09 29


Glädjen låg tung över hemmanet! Vimpeln skulle hissas men först väntade motorjobb, annan kulör och en hel del finputsning.
Foto red 2019 09 28Vet du mer om båtens historia så vill vi veta. Vem byggde om henne? Vad gjorde hon innan Skanska?

Tillbaks