BV 4 nr 232  FINA LINA

Sommaren 2020


Året 2020 inledes med ett ägarbyte! De relativt nyvaknade Lidwallsentisiaterna Ann-Britt och Lasse Gudmundson, alias Fabrikören förfogade sedan 2017 över BV 10 nr 142 FABBE  och sedan 2018 BV 15 nr 187 FANNY och sedan 2019 över en radiostyrd modell av FABBE i skala 1:7. Sedan 2019 förfogade paret också mer av sin tid då själva fabriken, Leksands Träslöjd gått in i en ny fas och en betydligt mindre tidskrävande affärsmodell.
På nyåret uppsnappade Fabrikören att redaktörerna övervägde att minska något på det egna gemensamma tonnaget. Hemma vid köksbordet i Blomgården, Västanvik dryftades detta vid kvällsvarden varpå Ann-Britt omedelbart sade sig vilja överta denna pärla. Man framförde ärendet till den ännu inte fullt beslutsmogna redaktionen. Vi fann snabbt att detta var en perfekt lösning! Klart att de skulle ha en trailerbar båt! Och vår kära LINA skulle få kärleksfulla ägare.
Handslag utväxlades och från februari heter hon FINA LINA (för att inte bryta flytetygsallitterationen) och ägs av Ann-Britt Gudmundson!
Tillbaks