Tillverkningsnr 31 typ BVV 10 Sexån II

Lidwall & Söner AB levererade denna motorvarpbåt till Sexån och Ellans Flottningsförening med säte i Lillhärdal den 15 april 1948 Längd 6,40 m. Bredd 2,20 m. Seffle 10 hkr tändkulemotor typ S15 BF med motor nummer 6188. Namnet var Sexån II

Det har hänt saker med Sexån II. På Lidwallsbåtens dag 2017. Foto red 2017 08 05 

När flottningen upphörde mitten av 1960-talet såldes båten till en sågverksägare i Älvdalen. Den användes för fisketurer på Trängsletdammen i Österdalälven . Några år kördes båten med orginalmotorn men den upplevdes som alltför långsam för båtens nya uppgifter. Kulmotorn togs bort och ersattes med en MVM dieselmotor som drev den nu kapade propelleraxeln med via kilrep. En överbyggnad från en Opel Kadett Caravan monterades på båten som brukades fram till 1979.

Sexån II byter ägare 2006. Foto Lid Katarina S Olsson

Båten såldes 2006 till en ny ägare som kapade bort hytten. Foto Lid Katarina S Olsson

Båten kom dock ej till användning och såldes i början av 2009 till Leksand. Foto red. juli 2009

Motorinstallation och kraftöverföringen ses här. Foto red. juli 2009


Båten är återigen till salu på Blocket i aug 2009. Foto red. juli 2009

I dec 2009 kom det till reds. kännedom att båten sålts till Stumsnäs och att den återigen ska få en Sefflemotor. Låter hoppfullt!

En vital och vacker 60-åring. Reds. samlingar

Sexån II:s orginalmotor är nu monterad i en annan liten motorvarpbåt, dock ej av Lidwalls tillverkning men väl av DFF:s. Det var med hjälp av denna motor som det gick att identifera Lidwallsbåten nr 31. När motorn togs ur båten kom den att hamna på en skrot i Älvdalen för att senare, i en bytesaffär med bland annat en symaskin, dyka upp i Mora, där red kunde köpa den 2006. På mässingsskylten på motorn står Tillverkningsnr 6188 från Seffle Motorverkstad AB.

Det kan inom parantes sägas att motorn var i gott skick. Kanske inte båten gått så många timmar uppe i Lillhärdal. Läs mer om Bengt här http://lidwallsbatar.se/DFF/dffbengt.html

Red åkte för några år sedan runt i Stumsnäs för att leta efter denna båt och förhoppningsfullt kunna dokumentera eventuella renoveringsframsteg. Vi fann några intagande byar och fick heta men osäkra tips av lokalbefolkningen om båtens öde.

Så i nådens år juli 2016 dyker det upp ett tips på vår FB sida Lidwallsbåtar på nätet att Sexån II åter är tillsalu med en vidhängande äldre Sefflemotor. Och snabbt gör en av våra nyvunna och yngre tillskyndare affär och hemför denna tidiga BVV-10. Det Erik Gustafsson som är den nya ägaren och red vill bara önska god framgång med det nya projektet. Vi har blivit varse Eriks kapacitet när det gäller BVB-4 nr 356 så vi kan alla hysa gott hopp om Sexån II.

Bärgad efter ett långt stillastående. Foto Erik Gustafsson 2016 07 20

Emil tog över då Erik köpte BVV 10 nr 266 Varparen 19 av halva redaktionen.
Det kommer att bli en BM 1051 i Sexån II, alltså nr 31 som ståtar med det fräckaste namnet en motorvarpbåt kan ha.

Foto Emil Gustafsson 2017 02 13

Äldre damer mår bra av heta bad, så också Sexån II. Återuppbyggnaden har startat med en rejäl tvagning.
Foto Emil Gustafsson 2017 03 22

In på verkstaden och i med en lämplig maskin. Tillverkning av bädden har förevarit. Foto Emil Gustafsson 2017 04 12

Några dagar senare sitter maskinen på plats och ny axel med kopplingar är tillverkade. Emil satsar på att göra båten tekniskt färdig till Lidwallsbåtens dag den 5 augusti. Därefter kommer maskin och axel att tas ur och båten kommer att blästras och målas upp. Foto Emil Gustafsson 2017 04 14

Vilken comeback. På Lidwallsbåtens dag 2017. Foto red 2017 08 05

På Lidwallsbåtens dag 2017. Foto red 2017 08 05

Tillbaks