Den inställda Lidwallsbåtens dag den 1 augusti 2020

Nödlösning eller en nystart?
Se nedan!

 

2020 var ett annorlunda år. Covid 19-pandemin drabbade allt och alla. Folk höll sig undan, evenemang ställdes in för att nu inte tala om alla hälsoeffekter. Lidwallsbåtens dag, en kär tradition sen många år brukade ju samla många intresserade åskådare på Kajen i Leksand. Långt över de tillåtna 50. Detta år kändes det ogörligt. Redaktionen visste vilket intresse det fanns bland alla Lidwallsbåtsägare, vilken höjdpunkt detta blivit på båtåret.
Lösningen blev en notis på vår Facebooksida där vi berättade att redaktionen avsåg att göra en tur på Österdalälven med utgångspunkt från Övermo Varv. Intresserade erbjöds att följa med i egna Lidwalls- och DFF båtar med eget ansvar för hygienen ombord. Vidare flaggade vi för att vi tänkte grilla efter avslutad färd. Det enda vi med säkerhet visste var att vi själva skulle få vädra våra egna båtar.

Redan vid sjösättningen av vår BV 4 nr 293 VB 13 tändes ett hopp att vi inte skulle bli ensamma!
Gubbarna Jobs kom med BV 15 nr 503 TUFFE som varit på land hela sommaren. Foto Red 2020 07 31

Rolans Bränds fantastiska ångslup i trä var med bland all plåt och alla dieselmotorer.
I tidernas begynnelse gick hon som flottningsbåt på Rogsjön. Nu hittrailad från Bjursås, dagen till ära
Redaktionen hedrad av hennes nobla närvaro!  
Foto Christer Samuelsson

Ett mycket imponerade hantverk. Foto Christer Samuelsson

Familjen Swan Karlsson kom från Kristinehamn. F-rederiet hade en båt över- nr 142 Fabbe - som de tacksamt disponerade.
På hemmaplan kör man annars sin topprenoverade BV 15 nr 177 STOR-OTTO Foto Lasse Fabrikörn Gudmundson

Redaktionens nyhet för året var SV 4 nr 293 Varpbåt 13 ursprungligen från Frykensjöarna. Foto Christer Samuelsson

Så kom vår mest långväga gäst i år. DFF båten Hovran. Foto Christer Samuelsson

Under tiden startade redaktionen upp nr 254 Sigvard.
Båten som blev upphov till både hemsidan och fördjupad kunskap om båtrenovering. Foto Christer Samuelsson

Dagens överraskning var den nydonade DFF båten HOVRAN som Ove Gustafsson från Stora Skedvi medförde på lastbilsflaket.
Han hade ägt den i tre månader och nu var det dags för premiär i sociteten.
Foto Lasse Fabrikörn Gudmundson

Tony tog hand om reds. BVB 5 nr 259 Klacken. Foto Christer Samuelsson

Tre flottningsbåtar. En SV 3, en BVV 10 och en BVB 5. Alla renoverade under de senaste 10 åren.
Foto Christer Samuelsson

BVF 10 nr 1 Laggen. Förstlingen back too basic Foto Christer Samuelsson

En kort BV 15 nr 503 Tuffe gjorde sin debut 2020. Foto Christer Samuelsson

F-rederiets Fanny nr 187 . Så här snygg kan en BV 15 bli med rätt handlag. Foto Christer Samuelsson

Fina Lina BV 4 nr 232, dagens dambåt med Ann-Britt vid rodret. Foto Chriter Samuelsson

Kl 13 bar det av uppför älven. Konvojkapten var Lars Daniels i Högsjöbåten nr 737 DOJ DOJ  Foto Malin Nordström

Tillverkningsnr 1 BVF 10 LAGGEN, nyss lättad på sin akterhytt.
Kapten Lind är också märkbart lättad över att ha gått för egen maskin från Rälta. Foto Malin Nordström

BVV 10 nr 254 SIGVARD i högform. Låringsvis om babord Ferrina 90 nr 637 LISA  Foto Malin Nordström

BV 5 nr 260 JIM på sin egen bakgård. Foto Malin Nordström

BV 15 nr 503 TUFFE fick last av åksugna Lidwallsbåtsägare som kommit båtlösa.
Anders Dahlman fick inte med sig sin BV 4 nr 720 VAN.
Redaktionen agerade skeppsmäklare och alla fick trivas! Foto Malin Nordström

Redaktören framför SV 3 nr 293 VB 13 med last av vår hovfotograf Christer Samuelsson.  Foto En annan redaktör

Efter en spontan defilering på  Österdalälven vände deltagarna  vid kyrkgrundet och återvände mot sjöfartsmetropolen Leksands Noret.  Foto Red.

Tretal i damer i en  järnlady. Alternativa färdmedel erbjöds men de föredrog alla tre Albinmaskineriet framför Lister och Seffle
Fina Lina BV 4 nr 232 Foto Lasse Fabrikörn Gudmundson

 Här kom Rolans Bränds fantastiska ångslup som i tidernas begynnelse gått på Rogsjön som flottningsbåt.
Foto Ann-Britt Gudmundsson


Siljans vid tillfället senast tillkomna Lidwallsbåt Ferrina 31 nr 783 MICHELLE från Rättvik Foto red

Nu blev det en välförtjänt kaffepaus. Ledarbåten Doj Doj med Lars Daniels bildade skola med stävtillägg vid Bretten
Foto red

Lite längre uppströms fann ett antal timmerdragare sin tillfälliga hamn.
Förenade bl.a av oviljan att stänga av maskinerna. Foto red

Ett studium av häckar på BVV båtar, sent byggda Nr 254 Sigvard, Nr 142 Fabbe, Den första flatbottnade nr 1 Laggen och den förlängda nr 260 Jim Foto Christer Samuelsson

Många vackra manöver utfördes. Alla med full säkerhet och hygien. Foto RedIngen visste att DFF byggde så trevliga familjebåtar. Här tre generationer Gustafsson. Foto red

Kaffeverandan Klacken med besättning. Fotot Red

Den minsta deltagande plåtbåten var denna oidentifierad farkost. Räddad av Per Jonsson och försedd med en liten Lister. Foto Red

Men kaffet tog slut och sällskapet anträdde med behörigt avstånd  återfärden mot alltings vagga i Övermo by.
Faktum är att dessa båda högsjöskönheter inte ens deltog i konvojen p.g.a personalbrist. Så behöriga besökare är välkomna till ett annat år! Foto red

Den avslutande grillkvällen blev klimax på en bra dag i fint väder. Foto Red

På Övermo bys fina grill florerade alla sorter och inriktningar. Snyggt och gott

Allvarsamma grilloperatörer rörde och snurrade.  Gott, lokalproducerat, nyttigt och grönt. Foto Lasse Fabrikörn Gudmundson

Natti Natti för denna gång. Red ser fram mot framtida öfningar Foto Christer Samuelsson

Nödlösning eller en nystart  var frågan. Inget kommer att bli sig likt post-corona har man sagt.
En sak stod klar vid eftersitsen - Konvojkörningen på Lidwallsbåtens dag är här för att stanna!
Stort och varmt tack till alla deltagare!

Tillbaks